Khoa Điện tử - Hệ thống nhận dạng khuôn mặt

Để có thể xây dựng được hệ thống nhận dạng khuôn mặt thông minh, chỉ cần nhìn vào camera là hệ thống sẽ biết mình là ai. Ban đầu với mục tiêu là phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt nội bộ, tiếp tới có thể kết nối hệ thống nhận dạng khuôn mặt với hệ thống khác như: khoá cửa thông minh, đèn thông minh,... Vậy nên khoa Điện tử tổ chức lấy dữ liệu khuôn mặt để phục vụ cho hệ thống nhận dạng khuôn mặt có thể học và nhận ra người quen. Mỗi người có thể chụp càng nhiều càng tốt, hệ thống sẽ càng chính xác.

Ảnh mẫu, nên chụp như này mới chuẩn:

  • Hệ thống upload ảnh nhiều tệp cùng lúc, hỗ trợ, kéo-thả, có hiển thị tiến trình upload, kiểm tra và xem trước ảnh upload.
  • Nếu muốn upload hộ người tiếp theo, thì tắt đi vào lại.
  • Upload Multiple Images

    Mỗi góc chụp Upload ít nhất 1 ảnh nhé :), tổng khoảng từ 10 cái trở lên là đẹp.


    Images: 0    Xem lại tất cả các ảnh đã upload