Chuyển text sang voice


Text to Speech API Version 1.0
Phiên bản này là phiên bản cơ sở, dùng phương thức sinh âm thanh truyền thống, nên chất lượng có một chút không tự nhiên


Text to Speech API Version 2.0
Phiên bản này là phiên bản cải tiến, chất lượng âm thanh rất tốt.
Chuyển giọng nói sang text

Hãy dùng trình duyệt Google Chrome!


Speech to TextBạn có muốn đọc một đoạn văn bản không?
Chức năng này cho phép bạn bấm nút, rồi đọc một đoạn văn bản, dận dạng theo từng câu bạn nghỉ, đến khi bạn muốn dừng, thì bấm nút dừng lại, văn bản sẽ hiển thị trên ô chữ này.