Xử lý văn bản chuyên dụng

 1. Tách đoạn thành các câu: Google dịch đúng nhất khi mà dịch từng câu 1, nên khi dịch chúng ta nên tách 1 đoạn văn bản thành nhiều câu nhỏ, dịch sẽ sát nghĩa hơn. Khi bấm nút này, sẽ hiện ra Translate EV, Translate VE
 2. Split Email: Khi mà bạn nhận được 1 list các email, bạn muốn tách riêng đống email này ra? có cộng cụ quá tiện đây. Khi dùng chức năng này, Thêm vào giữa sẽ chèn các ký tự bạn gõ, vào giữa các Email, mặc định là ký tự xuống dòng (mỗi dòng 1 email)
 3. Dồn câu thành đoạn: Khi câu được tách để dịch GG xong, dán vào ô text, bấm nút này sẽ dồn lại thành đoạn văn bản như ban đầu.

Nội dung đầu vào:


Thêm vào giữa:

Nội dung đầu ra:

What's new?

 1. 2021-07-03 6:52:51 PM
  Thêm mục Dịch Việt Anh và Anh việt riêng rẽ, mục đích là bấm đúng ngôn ngữ cho nhanh.
  Thêm mục bấm vào clear ô text nào, thì set focus ô text đó, cho tiện.
  Cập nhật mô tả chức năng các nút bấm
 2. 2021-06-13 5:53:47 PM:
  Thêm chức năng tìm và tách email ra khỏi một đoạn văn bản, có mục "Thêm vào giữa" để chèn các ký tự do người dùng nhập vào giữa các email, nếu để trống, dấu "ENTER" sẽ được chèn vào.
  Giới hạn chiều cao tối đa của ô nhập liệu là 300px cho dễ nhìn.
 3. 2021-06-4 4:24:38 PM:
  Khởi tạo trang web, thêm chức năng Tách một đoạn văn bản thành các câu bởi dấu chấm câu, tạo link dịch Google, GG dịch từng câu sẽ chuẩn hơn là dịch 1 đoạn rất dài.
  Thêm nút Dồn câu thành đoạn văn bản, để copy kết quả dịch vào tài liệu của mình.
  Thêm nút Clear để xoá nội dung