Ứng dụng chuyển giọng nói sang văn bản giúp cho công việc nhập liệu của chúng ta dễ dàng hơn.

Aisolutions cung cấp API cho các ứng dụng sử dụng các tác vụ liên quan đến tiếng nói như: Text to Speech (chuyển văn bản thành tiếng nói) và Speech to Text (chuyển tiếng nói thành văn bản).

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *