Khóa học

Hiện nay AiSolutions sắp chuẩn bị khai giảng khóa học Deep Learning cơ bản, dưới đây là sơ đồ mindmap của khóa học, các bạn có thể bấm phóng to thu nhỏ, mở/cuộn các mục con để xem nhé. . Tài liệu: Nếu muốn xem sơ đồ tư duy này trong một tab mới, thì […]

Speech API

Ứng dụng chuyển giọng nói sang văn bản giúp cho công việc nhập liệu của chúng ta dễ dàng hơn. Aisolutions cung cấp API cho các ứng dụng sử dụng các tác vụ liên quan đến tiếng nói như: Text to Speech (chuyển văn bản thành tiếng nói) và Speech to Text (chuyển tiếng nói […]