Khóa học

Hiện nay AiSolutions sắp chuẩn bị khai giảng khóa học Deep Learning cơ bản, dưới đây là sơ đồ mindmap của khóa học, các bạn có thể bấm phóng to thu nhỏ, mở/cuộn các mục con để xem nhé. . Tài liệu: Nếu muốn xem sơ đồ tư duy này trong một tab mới, thì […]